Øget gadeaktivitet i Esbjergs natteliv: Politiet udvider nattelivszoner

Efter et år har Syd- og Sønderjyllandspoliti valgt at udvide den tryghedsskabende nattelivszone i Esbjergs bymidte.

Af Anna Snebang Poulsen, 30313@dmjx.dk

Syd- og Sønderjyllands Politis udvidelse af nattelivszonen dækker den nederste del af Danmarksgade og Kirkegade langs I. C Møller parken. Illustration: Syd- og Sønderjyllands Politi

Visionen fra Syd- og Sønderjyllands politi er, at det skal være tryggere at gå i byen i Esbjerg. Derfor blev den første nattelivszone oprettet for et år siden. Nu har en vurdering af øget gadeaktivitet fået politiet til at udvide zonen fra d. 15. marts 2023. 

”Begrundelsen for at udvide nattelivszonen i Esbjerg er, at politiet har konstateret, at der, i tilknytning til parkeringshuset ved Danmarksgade i Esbjerg, vurderes at være en udpræget gadeaktivitet i aften- og nattetimerne med et øget antal nattelivsrelaterede lovovertrædelser til følge,’’ skriver Syd- og Sønderjyllandspoliti.

Nattelivszonens afgrænsning er besluttet på baggrund af en analyse af gadeaktivitet og hændelser inden for området. 

”Det geografiske forhold har ændret sig. Efter zonen blev lavet, har man lavet nogle bymæssige forandringer. Man har lavet et stort, flot og moderne p-hus, hvor der er nogle toiletter tilknyttet,” fortæller Jakob Ulvedal Andersen, vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllandspoliti.

Politiet forventer, at personer, der har et nattelivsforbud, vil afholde sig fra at færdes i området med nattelivszonen, men der kan først træffes en endelig vurdering når nattelivszonerne ophører i 2024.

”Jeg vil mene, at det skaber mere tryghed, men der skal laves en endelig evaluering, før vi kan sige, hvad den egentlige virkning af nattelivszoner er,” siger Jakob Ulvedal Andersen.

Tiltaget indebærer, at personer, der er idømt et nattelivsforbud for kriminalitet begået i nattelivet, ikke længere må færdes eller opholde sig i zonen i tidsrummet kl. 00.00 – 05.00. 

Bryder den dømte forbuddet, kan politiet i førstegangstilfælde udstede en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelser er straffen som udgangspunkt fængsel i 30 dage.