I dag starter forhandlingerne: Millionbesparelser varsles i Esbjerg Kommune, og folkeskolerne står for skud

Folkeskolerne i Esbjerg Kommune står overfor store udfordringer de næste par år. I dag drøfter Børn & ungeudvalget for første gang budgetstrategien for 2024-2027, der indeholder millionbesparelser i udvalget, samt dækning af det akutte underskud på 28 millioner kroner fra regnskabet 2022.

Af Anna Bjørg Sørensen, 30240@dmjx.dk

De omfattende besparelser i kommunen skal både dække underskuddet fra folkeskolerne i 2022, men også de nye millionbesparelser, der er besluttet af Byrådet i Esbjerg Kommune. Fra næste år skal udvalget spare samlet næsten 40 millioner kroner, alt sammen inden for udvalgets i forvejen udfordrede områder: dagtilbud, folkeskole, fritidsordninger, ungdomsklubber og ungdomsskoler. Kommunalpolitiker Kurt Bjerrum (V) og økonomiprofessor varsler ubehagelige beslutninger, der kommer til at gøre ondt.

Kurt Bjerrum (V), næstformand i Børn & skoleudvalget i Esbjerg Kommune, udtaler, at udvalget endnu ikke har truffet beslutninger om de første steder, man vil indføre besparelser. De vil først i dialog med folkeskolerne. Dog kan han ikke ligefrem se nogle lavthængende frugter: 

“Jeg ved, at der ikke er et overflod af forbrug ude på vores skoler, så der er klart en bekymring, om vi kan holde serviceniveauet i kommunen. Når vi skal skære så drastisk, så er det jo et spørgsmål, om vi holder niveauet. Det kan man da være meget i tvivl om,” fortæller Kurt Bjerrum. 

Økonomiudvalget accepterer forringelser i serviceniveauet

På trods af, at Kurt Bjerrum er i tvivl om påvirkning af serviceniveauet, har Økonomiudvalget allerede godkendt, at spareforslagene gerne må forringe serviceniveauet. Derudover må spareforslagende gerne må være af tværgående og/eller strukturel karakter. Det fremgår af dagens referatet. Budgetstrategien varsler altså potentielt store strukturelle omstruktureringer i kommunen. 

Men besparelserne er mulige, mener Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring og forsker ved Aalborg University Business School på Aalborg Universitet. 

“Det er ikke håbløst. Men det bliver presset, og det kræver nogle ubehagelige beslutninger.”